Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Inlägg

Nischer Properties – En potentiell bubblare

Introduktion

Fastighetsbolag och bolag involverade i fastighetsbranschen är många. De flesta är stora företag och de som utvecklar bostäder är ofta högt värderade vilket likt en bubbla sedan har smällt och inte gått så bra. Nischer Properties investerar och förvaltar bostäder för privatpersoner och företag där huvudfokus är Stockholm men också övriga storstäder där bostadsbrist existerar (typ alla städer då).

Historian bakom Nischer

Året är 2010 och då startas bolaget IndustriQ som skulle fokusera på affärsutveckling med fokus på verkstad och industri. Bolaget investerar i ett tyskt bolag och senare samma år förvärvas bolaget Mintec Paper, därefter förvärvas också Placell.

2011 så inleder IndustriQ en diskussion med Netrevelation som var ett IT-bolag som sysslade med logistiklösningar för företag att boka och beställa taxi i samband med flygresor. Diskussionen leder fram till att Netrevelation förvärvar samtliga aktier i IndustriQ.

I samband med dethär byter bolaget firmanamn till Nischer AB och inriktningen förändras till att förvärva och utveckla bolag.

2012 så avyttras Mintec paper och en vinst uppstår vilket också leder till att skulden i bolaget minskas kraftigt.

2013 så börjar bolaget undersöka möjligheter att öka aktieägarvärdet, Nischers aktie handlas med stor rabatt på börsen mot substansvärdet och att marknadens syn inte återspeglar det verkliga värdet. Konsekvensen av detta blir att Placell och SKA avyttas.

2014 så är en ny strategisk plan framtagen och värdeutvecklingen har varit god och fastighetsmarknaden har bidragit till stora möjligheter och en ny verksamhetsidé har vuxit fram.

2015 så beslutades det om på bolagsstämman att ändra inriktningen till att utveckla och förvalta fastigheter. Pågrund att att verksamheten tagit helt ny inriktning krävdes en omlistning på börsen och sista dagen för handel på First North blev den 6e november varefter aktien senare noteras på NGM Nordic MTF under namnet ”Nischer Properties”.

Bostadsbristens guldgruva

Affärsidén hos Nischer är att köpa, sälja, utveckla samt förvalta bostadsfastigheter i Sverige. Kort och gott så skall intäkter skapas genom att fastigheterna ökar i värde vid försäljning samt ett driftsnetto[1] vid förvaltning. På senare tid är fokus på nischade konceptboenden med väl genomtänkta lösningar som är baserade på målgruppens faktiska behov. 

De har idag fem olika nischer som kommer att redogöras för nedanför.

Start living är ett koncept som erbjuder prisvärda boenden med smart planlösningDet är alltså bostäder riktade mot unga människor som söker sitt första boende.

Competence Living är ett koncept som erbjuder företag långa blockhyresavtal, det är alltså ett koncept som riktar sig till företag som kan lösa boenden till sina anställda.

Family living är ett koncept med ambitionen är en planlösning som är så flexibel att man kan bo kvar i samma boende även när familjen genomgår en förändring, det är ett flexibelt boendekoncept som tillåter den boende att ändra planlösningen genom att t.ex. sätta upp/ta ner väggar.

Grand Living är ett koncept som erbjuder kvalitetsboende för äldre människor. Konceptet är utvecklat ihop med arkitekten Thomas Sandell och präglas av god estetik, hög kvalitet och komfort samt generösa gemensamhetsytor. Det här skall uppmuntra till mer fungerande flyttkedjor och minskad bostadsbrist.

Care Living är ett koncept som erbjuder kundfokuserade stödboenden för äldre som vill bo kvar i en hemmaliknande miljö, med andra ord äldreboenden och LSS-boenden. Här är idén att skapa ett boende med ”hemmakänsla” för äldre som inte längre kan bo kvar ensamma hemma.

Från en intervju med Analystgroup så berättar VDn att affärsmodellen är traditionell där nyckeln är att erhålla byggrätter och mark så billigt som möjligt. Primärt så sker detta genom direktanvisningar från kommuner, det gör också att man kan betala efter tid. Han berättar att de max vill betala 3000kr per BTA. BTA är alltså bruttoarea och är ett begrepp som används i bygglovssammanhang. I bruttoarean så räknas alla yta in som du i princip kan vistas på (inte att förväxla med boarea). Har du 3 våningar á 10m2 så har du en bruttoarea på 30m2 men bara en byggnadsarea på 10m2 då du bygger vertikalt. Genom att tidigt ta in delägare i projekten så låser de inte upp lika stor del av eget kapital och sedan finaniseras det med hjälp av byggkreditiv (dvs en kredit som beviljas till till företag som bygger nytt) och statligt finansieringsstöd.

Investeringscase

Bolaget är skuldfritt och har i skrivande stund ett börsvärde på  54 miljoner kronor. 

De har en portfölj om 1500 byggrätter varav första bygget i Karlstad av 128st bostäder är klart och sålt för 100 mkr, där vinsten uppgår till ca 20mkr (20% av värdet) och där Nischer ägde 56.7% av projektet, dvs ca 11.5 mkr till Nischer[2][3]. Genom att bygga hyresrätter och använda sig av det statliga investeringgsstödet så är uppsidan stor och risken blir tämligen begränsad.

I år och nästa år är det ca 400 lägenheter i produktion vilket gör att de är i nivå med de större aktörerna bland bostadsutvecklarna. Målet för 2020 är att nå 2000 byggrätter från dagens 1500st, målet om 3 år är att nå 3-4000 byggrätter. Ett nytt affärsområde kring förvaltning om fastigheter kommer också att startas upp.

Med god kostnadskontroll i produktionen så kommer starka marginaler kunna bibehållas och därmed bidra till stort värde i bolaget. Pengarna som fås in genom andelsförsäljnigen täcker de initiala kostnaderna och en stor del av de löpande kostnaderna vilket gör att risken för bolaget minskar.

En stor fördel med Nischer är att de räknar endast med realiserade vinster i resultatet i rapporterna jämfört med vissa andra bolag som tar upp viss förväntad vinst på sina byggrätter. Försäljningen av andelar genererar kassa och tas upp som eget kapital i rapporten.

Den information[4] jag har lyckats hitta kring projekten är detta, om allt stämmer vilket jag inte kan helt garantera så har Nischer vinster omkring 220 miljoner kronor 2020-2022. Den röda siffran om 6 MKR är att jag antar att Nischer gör 20% vinst på projektvärdet.

FastighetOrtAntal lghAndel i projektProjektvärdeKommunicerad vinst [MKR]Nischer andel
KronoparkenKarlstad12856.70%2011.34
HörnettÖrnsköldsvik27070%7854.6
TankenÖstersund10467%2617.42
MurtegletKnivsta14073%7051.1
TallbohovJärfälla20080%9475.2
KutternGävle23100%3066
HamnenÖrnsköldsvik80
SäveGöteborg150
IdeonorHudiksvall50
SöderbyHaninge270
NorraFparken Haninge     
Summa1415294218.66

Om allt går som det skall borde bolaget värderas klart högre än dagens 56 miljoner.

Pipeline

Örnsköldsvik – 240 hyresrätter som kommer att säljas på marknaden. Bygglov är inlämnat och förväntas vinna laga kraft efter sommaren. Under nästa sommar förväntas bygget av första huset att börja för att sedan säljas på hösten. Totalt skall 3 hus byggas. Kommunicerad projektvinst är om 78 MSEK. Andelar kring 20% är idag sålt och har genererat 10MSEK.

Östersund – På Frösön i Östersund planeras ca 150 hyresrätter om 1-3 rum. Bygglov är här också inlämnat och laga kraft förväntas efter sommaren. Andelar om 32,5% är sålda vilket har genererat 6,5MSEK.

Järfälla – Järfälla är ett bostadsrättsprojekt där kommunen avser köpa 12st LSS lägenheter. Första etappen består av att bygga ett hus med 50 lägenheter. Bygglov skall lämnas in i sommar och markarbeten & försäljning förväntas ske mot årsslutet. Här är den förväntade andelssäljningen uppgå till 20% och därmed få in 14 MSEK. Beräknad projektvinst är 74 MSEK. 

/var/folders/9b/g6d9dj5d6g50rhpz8ly1lbtr0000gn/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/Projektportf%C3%B6lj_200205_a.png

Modulhus

Byggprocessen är relativt simpel. Man bygger med färdiga moduler som kommer från fabrik vilket gör att själva byggprocessen går snabbt. Ett exempel på detta är projektet i Karlstad som genomfördes på 5 månader. Vartefter vissa moduler blir lyckade så blir även nästkommande projekt enklare då standardiseringen utvecklas. En stor styrka jag tycker att Nischer besitter är att de producerar bostäder för alla faser i livet. Allt från den unga studenten som letar efter sitt första boende till pensionären som inte längre kan bo hemma men ändå vill bo trevligt. 

1.Bild från presentation på Stora Aktiedagen

Finansiell ställning

Omsättningen har ökat rejält 2019 då det var där mycket började ta fart.

Senaste 4 åren så har förlusten varit omkring 10-20 MSEK och det är inget konstigt då verksamheten inte fick en tydlig riktning förens ungefär 2016. För 2019 så uppgick rörelsekostnaderna till 106 MSEK vilket är direkt kopplat till produktionen av bolagets projekt.

Än sålänge går bolaget inte med vinst men jag tror att det kan komma att ändras i år. Projekten går framåt och försäljningen är stabil och vad bolaget kommunicerat så rullar verksamheten på.

Antal aktier:18215093st
Resultatutfall 2017-2019 inkl prognos för 2020
MSEK2017201820192020
Omsättning111755
Råvaror & kostnader-19-6-17-45
Administration-1-5-9-9
Rörelseresultat-19-11-91
Finansnetto0-200
Resultat före skatt-19-12-101
Skatt00-1-0.23
Resultat efter skatt-19-12-110.77
Vinst / aktie-1.04-0.67-0.590.042

Om min prognos för 2020 uppfylls går dom med vinst i år vilket också gör det möjligt att faktiskt värdera bolaget. Jämfört med andra bolag i samma bransch så blir ju Nischer väldigt högt värderade, men man får tänka på att det är en uppstickare med potential.

Jämförelse värdering
BolagBörsvärdeP/EEV/EBIT
Alm Equity3004
Besqab15379.27.7
Bonava42047.811.5
JM1213514.47.38
Magnolia140711.410.6
SSM463 
Genomsnitt10.79.3
Nischer5468.654

För att värderas som snittet med ett P/E kring 10 så skulle bolaget behöva göra en vinst på 0.29kr per aktie räknat på dagens kurs om 2.9kr. En vinst på 0.29kr / aktie skulle motsvara en vinst om ca 5,3 MSEK vilket inte alls är omöjligt om ett par år. Snarare tror jag att den lär bli högre då bostäder som kan byggas snabbt, billigt och effektivt kommer att vara populärt.

Kan marginaler kring 20% bibehållas så kommer de att tjäna stora pengar och om projekt Järfälla blir lyckat kommer bolaget att generera en stor vinst. 

Eget kapital i slutet av 2019 uppgick till 20MSEK vilket gör att om aktien går ner till ca 1.7kr så består börsvärdet av EK. Lyckas bolaget göra ca 12 MKR i vinst 2021 så skulle aktien med ett P/E tal om 9 vara värt ca 6kr. 

Ledning & ägarbild

Bolaget har bara 5 anställda vilket minimerar alla kostnader så mycket som möjligt, det behövs sällan fler för att driva projekt då dom själva inte utför någon typ av byggnation utan mest samordning och logistik.

Robert Vangstad är vd och utvecklingschef och har ett förflutet som chef över affärsutveckling på JM samt varit vd i ett bolag som heter Markona som utför anläggningsarbeten. Han tillträdde bolaget som vd i Juni 2020. Fördelen med Roberts bakgrund är att han har arbetat på större företag med affärsutveckling men också på Markona där han lär ha en bra inblick i markentreprenader vilket banar bra väg i Nischer. Han äger 88073 aktier i företaget med ett GAV på ca 1.4, enligt synliga transaktioner i insynslistan.

Grundaren utav bolaget är David Aspehult som är en mångsysslare som har erfarenhet inom många olika branscher. Bland annat så har han ansvarat för att lansera Viaplay i skandinavien och byggt upp GuldAdam vilket är ett bolag som köper och säljer guld. 

Ägarlistan ser ut enligt tabellen nedan.

AktieägareAndel kapital & röster
Investment Weps AB20.72%
DAMC AB17.06%
Proviobis Invest AB10%
Sweagle AB6.62%
David Aspehult6.00%
Utterkobben AB3.96%
Lars David Grönberg3.42%
Avanza Pension3%
Karl Jonas Olle Gullberg2.53%
Kpeter Wilhelm Burman2.50%
Övriga24.19%

Den största ägaren är Investment Weps AB som äger drygt 20% av kapitalet, mannen bakom det bolaget är Tommy Marklund som också sitter som styrelseordförande i Nischer.

Det som är spännande här är Proviobis Invest AB som är en ny storägare, mannen bakkom Proviobis Invest är ingen mindre än Rolf Lundström som också är känd som huvudägare i Svolder. Han har också grundat cherryföretagen. Det är väldigt bra att ha med en så pass stark ägare i bolaget och att ha någon så pass stor som också tror på affärsidén.

Risker i bolaget

En utav de största riskerna med bostadsutveckling är förseningar, blir byggen försenade så brukar vitena bli dyra vilket gör att saker och ting stressas på och behöver genomföras snabbare. Det här kan ofta leda till att kostnadskontrollen blir bortsprungen och att ”det får kosta vad det kostar”, byggbranschen har allt som oftast pressade tidplaner. Stigande räntor kommer också att påverkade vinstmarginalerna än om räntorna just nu ser ut att stå stilla.

De jobbar också med koncept som är ganska personberoende, alla bostäder är inte helt riktade till den hela stora skaran, dock anser jag att det är den minsta risken här.

Man har tidigare läst om modulhus/byggen som inte har levt upp till kvaliteten efter ett par år, där det exempelvis har börjat läcka och så småningom bildas mögel. I det här fallet är det bara att hoppas på att Nischers moduler inte tummar på kvaliteten för att undvika problem i framtiden med olika försäkringsärenden och möjligtvis ”reklamationer”.

En annan risk med bostadsutveckling är att kommuner kan dröja med detaljplaner, alternativt att detaljplaner inte blir beviljade. I dagsläget ser jag dock inga problem här i och med att bostadsbristen är akut och boenden behöver produceras. 


[1] Driftsnetto = Hyresintäkter minus drift- och underhållskostnader samt fastighetsskatt.

[2] https://www.aktiespararna.se/nyheter/nischer-ab-nischer-properties-har-salt-433-av-aktierna-i-projektbolaget-nischer-kronoparken

[3] https://news.cision.com/se/nischer-properties-ab/r/nischer-properties-forsaljning-av-128-lagenheter-i-karlstad-ar-nu-genomford,c3024772

[4] https://mb.cision.com/Main/619/3130174/1260964.pdf

Annons

Potentiell bankkrasch? – CLO – Collateralized Loan Obligations

På twitter kom jag över en artikel från CNBC att 30% av de Amerikanska hushållen missat sina betalningar för juni. (https://www.cnbc.com/2020/06/16/30percent-of-americans-missed-their-housing-payments-in-june.html).

I samma tråd var det någon som nämnde ”CLO” vilket står för Collateralized Loan Obligations vilket kan liknas med CDOs (Collateralized Debt Obligation) vilket var till grund för kraschen 07-08.

En CLO är ungefär precis som en CDO, men istället för att den består av lån till bostadsköpare så är det lån till företag och specifikt företag som har det tufft. En CLO buntar ihop s.k ”leveraged loans” dvs subprimelån för företagsvärlden. Alltså ett lån som ges från en grupp av utlånare. Sådana lån tas av företag som redan har maximerat sin låningsgrad från banken och kan därför inte längre sälja obligationer direkt till investerare eller få ett tradionellt banklån. För närvarande så finns det mer än 700 miljarder dollar[1] i sådana lån.


Precis som en CDO så har en CLO flera lager som säljs separat där det understa lagret är det mest riskfyllda och det översta klassas som säkras. Om bara några lån i hela CLOn får betalningsinställelser så kommer det understa lagret att få en förlust medans de andra fortfarande är ”säkra”. Men om betalningsinställelsen ökar så kommer det understa lagret förlora ännu mera vilket i sin tur jobbar sig uppåt i lagrena.

Wells Fargo har t.ex. investerat ca 30 miljarder dollar i CLOs.[2]

Fitch Ratings har estimerat att i April, mer än 67% av deras 1745 kunder i leveraged-loans databas har en B-rating. En B-rating är inte bra. En B-rating innebär att lånetagarens förmåga att återbetala lånet i sämre tider är kraftigt förminskad. Det vill säga att 2/3 av alla lån är kandidater att förlora pengar i tider som vi upplever nu.

En väldigt bra bild jag har hittat förklarar lite mer hur det är uppbyggt och fungerar. Det är väldigt komplext och jag försöker endast förstå mig på en liten del av det hela.

Kommer det att komma en ny bankkrasch? Kanske, kanske inte.

Oavsett så ser det inte helt just ut om ekonomin inte kan komma igång på riktigt igen. Lånepriserna har dock återhämtat sig från lägstanivån i Mars efter att FED har lovat miljarder för att rädda marknaden vilket har gett upphov till den V-formation vi sett på börsen. Vad UBS har sett att om det normala kommer tillbaka i slutet av Augusti så kommer ca 14% av lånen ha inställda betalningar och i värsta fall ca 22% om viruset håller i sig längre.

Vill du läsa mer utförligt så ta en titt här -> https://nathantankus.substack.com/p/is-there-really-a-looming-bank-collapse

Stay safe out there!


[1] https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-20/a-weakness-in-giant-clo-market-exposed-in-tiny-distressed-deal

[2] https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/72971/000007297120000217/wfc-12312019xex13.htm

BIMOBJECT

Kort om bolaget

BIMobject är ett teknikbolag. Bolaget utvecklar cloudlösningar och tjänster inom bygginformationsmodellering (BIM). BIM är en teknologi och ett arbetssätt vars avsikt är att skapa en ny kommunikationsväg mellan arkitekter, byggbolag och ingenjörer inom byggbranschen. BIMObjects produkterna säljs under separata varumärken och bolaget innehar idag verksamhet på global nivå.

BIM ÄR FRAMTIDEN

BIM handlar om att digitalisera byggbranschen, genom att modellera i 3D och samtidigt införa information i modellerna så finns det tid och pengar att spara i projekteringsskedet. Det ger också ett värde i förvaltningsskedet av byggnaderna. Utöver kostnadsbesparingen så ger det också möjlighet att gestalta byggnaderna på ett helt annat sätt än vad som tidigare har varit möjligt. Genom att koppla samman arkitektens, konstruktörens och VVS-ingenjörens modell så går det att t.ex. göra kollisionskontroller och därmed minska byggfel. Det BIMObject erbjuder är bibliotek av produkter som dessa yrkesroller kan använda sig utav, vill t.ex ventailations-ingenjören använda sig av ett visst märke och en viss modell så kan BIMObject tillhandahålla denna ”bim-familj” vilket ökar detaljeringsgraden.

” BIM objects that are used early in the digital design process tend to have a higher chance of being the final product that is purchased and used in the actual building. Digitalization also leads to construction that is more precise and more efficient in terms of sustainability, since waste and design errors can be minimized.”

PRODUKTPORTFÖLJ

BIMObject erbjuder som tidigare nämnt ett stort bibliotek av BIM-objekt i sin produktportfölj vars är deras ”enda” produkt. Det är ett bibliotek på deras hemsida som ligger öppet och gratis för alla. Det är med andra ord gratis för alla designers, arkitekter och ingenjörer att ladda ner och använda.

Intjäningen hos dem ligger att de tar en avgift för att tillverkarna skall få ladda upp deras produkter på deras hemsida samt en extra avgift för att få tillgång till deras analysverktyg BIManalytics och deras plattform Hercules Cloud som är en PaaS (Platform as a Service).

BIMANALYTICS

BIM-analytics är ett analysverktyg för försäljning och marknadsföring för att följa upp ”leads” till antalet nedladdningar av respektive produkt som är kopplade till deras cloud tjänst BIMObject Cloud. Allt som laddas ner från deras cloud tjänst spåras och lagras där tillverkarnas produkter kan analyseras och filtreras om vad som är populärt, också definerat som ”big data”.

Med hjälp av BIM-analytics så kan tillverkarnas marknadsföring och försäljningsteam interagera direkt med de kunder som laddar ner deras produkter och därmed ta kontakt för att börja samverka och hitta fler potentiella projekt där deras produkter kan användas. Fördelen här är att verktyget gör det möjligt för säljaren att hämta geografisk information per land, region, stad och postnummer. De får alltså en väldigt god överblick vart och när deras produkter mest används vilket öppnar upp för mer möjligheter.

Hercules Cloud

Hercules cloud är molnlösning som är en PaaS, d.v.s ”platform as a service”, översatt till svenska, plattform som tjänst. I denna plattform så kan företag utveckla och standardisera sina egna bim-objekt. De kan publicera och distribuera sina objekt till projektgrupper över hela världen. Hercules är integrerad i deras BIMObject cloud, antingen separat eller direkt i programvarorna som används t.ex. Autodesk Revit. Med Hercules så tillåts företag att själva hantera det som behövs dvs CAD-filer, BIM-objekt, dokumentation, versionshantering och stöd för olika språk samt klassificeringssystem. Klassificeringssystem är ett sätt att att strukturera data för att andra aktörer snabbt skall kunna hitta vad det är för typ av objekt. Det är som ett eget språk som andra programvaror kan använda. Det finns många olika klassificeringssystem vilket gör Hercules väldigt användbart då produkterna blir anpassade för flera olika system. En av de vanligaste klassificeringarna som används är CoClass som är ett svenskt system.

Utveckling

I och med att det är gratis att använda för alla yrkesroller så är det också dem som kan driva på förändring och förbättring. Alltså så gäller det att få fler företag att använda BIMObjects databas och kontinuerligt efterfråga mer material från tillverkarna och leverantörerna. Som vanligt i byggbranschen så gäller det att beställaren och entreprenören driver på utveckling och vill använda ny teknik. Då BIM blir ett mer vanligt arbetssätt och så småningom kommer ersätta traditionella ritningar kommer också BIMObjects plattform användas mer. Då BIM-modeller blir väldigt användbara i förvaltningsskedet så är så hög detaljeringsgrad som möjligt därför gynnsamt, t.ex. vad för exakt typ av ytterdörr handtag är monterat.

BIMObjects kunder

BIMObject har många olika kunder och där ingår bland annat stora företag och tillverkare.

De som är nämnda ovan är bara en bråkdel av alla företag, dessa är stora spelare som erbjuder de allra vanligaste produkterna. Till det här så finns väldigt många mer nischade företag och totalt så finns det 1845 olika företag som har produkter uppladdade i deras bibliotek.

FINANSIELL STÄLLNING

BIMObject rapporterade senast sin Q1 där de hade en omsättningstillväxt på 10% jämfört med föregående år. Faktureringen minskade dock med 2,8% och enligt VD beror det på Corona. En positiv del är att andelen återkommande intäkter växte till 23,8 miljoner och därmed en tillväxt på 10%. Det här är för mig ett tecken på att kunderna är positiva till plattformen och därmed kan tänka sig att använda igen.

För kvartalet så uppgår personalkostnader till drygt 40 MSEK vilket äter upp en del av resultatet som därmed blir negativt. VDn har under perioden lanserat ett besparingsprogram om 50 MSEK på årlig basis. Övriga kostnader framgår som externa kostnader vilket är drygt 23.5 MSEK

Kassan uppgår till 82.2 MSEK och de har en genomsnittlig burn-rate på 17 MSEK per kvartal. Alltså räcker pengarna i ca 5 kvartal till innan emission krävs, dvs 15 månader. I rapporten ser vi också att det finns kundfordringar som uppgår till 46,4 MSEK.

Rent spontant om de årligen lyckas spara 50 MSEK och hålla sina fasta kostnader konstant och samtidigt ha en årlig tillväxt om 15% så kommer de bli vinstdrivande vid 2023. Det är ju dock ganska osannolikt att kostnaderna hålls konstanta men samtidigt finns det en större sannolikhet att tillväxten kan bli större än 15% då digitalisering är hett inom byggbranschen.

Soliditeten uppgår till 53% det vill säga att mer än hälften av verksamheten finansieras med eget kapital och resterande med lån. 

HIGHLIGTS Q1

Andra nyckelsiffror som presenterades i Q1an är bland annat antalet varumärken som finns på plattformen, som nu uppgår till 1824st. Antalet användare har också ökat med 32% till 1879 tusen stycken d.v.s drygt 2 miljoner användare. Antalet nedladdade artiklar uppgår till 54,2 miljoner.

I sin utveckling har de lanserat en ny sökmotor på sin webbplats och uppdaterat analysverktyget BIMObject Insight. Insight är fortfarande i beta-version men redan över 100 kunder använder den och användaraktiviteten har satt nya rekord. Den övriga plattformen har också uppdateras så att det går enklare och snabbare att publicera produktkataloger.

AKTIEN

Om vi utgår från att de går med vinst från 2023 och har samma fasta kostnad som i exemplet ovan så kommer de då med en aktiekurs om ca 8kr vara värderade till P/E 40 vilket gör att det här inte finns någon direkt uppsida att hämta.

Skulle tillväxten dock öka till 20% och P/E 40 kvarstår så skall aktien värderas till ca 24.5kr vilket gör att det finns en uppsida på 300%. 20% tillväxt är dock optimistiskt och om vi tar mellansteget 17,5% får vi istället en kurs om 16kr vilket är 100% uppsida härifrån.

Men som med alla dessa bolag kan det ta vägen raketfart ner i källaren eller raketfart uppåt, det återstår att se hur fallet blir här. Jag tycker bolaget i alla fall är intressant och ligger på min bevakningslista framöver. Om jag ska köpa aktien och ta en position i bolaget så väntar jag tills Q2an släpps den 30 Juli för att se hur de påverkades av Corona och hur Silbersky har roddat bolaget i dessa tider.

Sålt EPR Properties

Som ni kan läsa av rubriken så har EPR Properties fått lämna min portfölj tillvidare. Det här är baserat på ett antal olika faktorer och att det just blev igår berodde på kursrusningen på 8-9% vilket skapade ett bra läge.

 1. De har ställt in utdelningen tillsvidare vilket är ett av de främsta skälen att äga EPR Properties enligt mig.
 2. I April fick de enbart in 15% av hyran vilket lär ha fortsatt nu till Maj/Juni.
 3. AMC (American Entertainment Holdings) utgjorde förra året ca 20% av hela EPRs intäkter vilket lär stanna av i år då de mestadels äger biografer, teatrar osv. Igår kom det också ut en nyhet att AMC har problem där jag citerar ”substantial doubt about its ability to “continue as a going concern for a reasonable period of time”. Det här klingar inte alls bra i mina öron.

Detta är då de tre anledningar som ligger till grund för att jag har sålt EPR tillsvidare. Jag kan absolut tänka mig att köpa in dem igen när världen börjar återgå till det normala och utdelningen återupptas. Men just nu så anser jag att det är för hög risk även om kursen har störtdykt sedan Januari. Det blev ett kort och snabbt inhopp vilket gav ungefär 20% avkastning.

Alternativ investering: Investera i företags- och fastighetslån

Denna artikel innehåller annonslänkar i samarbete med Kameo.

Introduktion

Att hitta alternativa investeringsalternativ kan vara lockande för många. Dels så slipper man de dagliga svängningarna på börsen vilket leder till mer långsiktighet. Tex om du någonsin har investerat i onoterade bolag så har du inte varje dag kunnat logga in och se en aktiekurs röra sig upp och ner. Man sitter helt enkelt mer still i båten, vilket ofta leder till att man tar sig fram helskinnad efter sin båtresa.

Ett sätt att investera alternativt är via låneplattformen Kameo. Kameo är ett företag som erbjuder dig som privatperson att investera i företags- och fastighetslån med god avkastning. Genom att investera i företagslån/fastighetslån så blir din avkastning den ränta som företaget har på lånet. Lånet kan avse olika saker och branscher men främst så är det bolag inom byggbranschen, vilket står sig stabilare än många andra branscher. Räntan betalas också ut månadsvis från de projekt du har investerat i.

Minsta investering hos Kameo är så lite som 500kr vilket gör att alla kan komma igång och investera och sprida sin risk.

Risker

Med investeringar så finns det alltid risker. Alla projekt som publiceras på Kameo genomgår en kreditutvärdering med UC, det vill säga att alla som publiceras anses vara kreditvärdigt.

En historisk kreditvärdighet skall dock inte ses som en garanti för framtiden då företag kan råka på betalningssvårigheter i och med kriser som kan uppkomma. Det finns alltså alltid en risk att lånetagaren får betalningssvårigheter vilket leder till att du inte kan få tillbaka hela ditt investerade belopp.

Fördelar

 1. God avkastning, årsavkastningen ligger någonstans mellan 5-15% beroende på vad för projekt det är. Högre ränta brukar också innebära högre risk vilket är värt att ta med i sin beräkning.
 2. Avgiftsfritt, det finns inga avgifter hos Kameo. Det enda du betalar är att du behöver ta upp ränteintäkter på din deklaration för skatten.
 3. Låg minsta investering, genom att den lägsta investeringen enbart är 500kr gör att du kan komma igång och sprida risken mellan flera olika lån/projekt.
 4. Månadsvis utbetalning, istället för att räntan betalas ut årsvis får du här istället en månatlig utdelning av räntan vilket skapar gott kassaflöde.

Börja investera

Tycker du att det här låter intressant och vill börja investera i icke börsnoterade projekt så kan du läsa mer på Kameos hemsida. Jag har själv precis lagt bud på att investera i mitt första projekt och jag tycker plattformen är ett bra alternativ till börsen.

Har ni frågor så tveka inte att höra av er så skall jag göra mitt bästa att försöka svara på era frågor.

Byt abonnemang – Spara pengar

*Inlägget innehåller annonslänkar för nämnda företag i artikeln.

En stor kostnad för många är deras telefonabonnemang. Kanske har du ett gammalt abonnemang med lite surf eller andra dåliga villkor. Då är det dags att byta abonnemang till en lågprisoperatör men ändå bibehålla samma kvalitet i form av samtalskvalitet och surfhastighet. För många så spelar det i dagens roll i inte så stor skillnad på vilken surfmängd du har eftersom att det ofta i princip finns WiFi tillgängligt vart du än är. Bor du i en större stad som Göteborg eller Stockholm så finns studentnätet eduroam tillgängligt på många olika centrala delar. 


De operatörerna jag själv har testat och har erfarenhet kring är:

 1. Vimla
 2. Fello
 3. Hallon

För närvarande använder jag Fellos studentabonnemang 16GB för 125kr per månad vilket är en väldigt bra deal. Dessa tre operatörer som är listade ovan är bland de mest populära lågprisoperatörerna på marknaden. Fördelen med dessa operatörer är att de använder dom stora jättarnas nät vilket gör att det inte tummas på någon kvalitet.

Jämförelse utav abonnemang

Nedan så kommer du att kunna se en jämförelse mellan dessa tre operatörer, vad det finns för fördelar, nackdelar, mobilnät samt pris per gigabyte.

Vimla

Mobilnät

Telenor

Billigaste abonnemang

3GB 100kr/månad
6GB 100kr/månad (student)

Pris per gigabyte

33,33kr/gb, (16,6)

Mest prisvärda abonnemang

8GB 160kr/mån
(10GB 150kr/mån)

Studentrabatt

Ja

Fria sms/samtal

Ja

Bindningstid

Nej

Fello

Mobilnät

Telia

Billigaste abonnemang

2GB 95kr/ månad
4GB 95kr/ månad (student)

Pris per gigabyte

47,5kr/gb, (23,75)

Mest prisvärda abonnemang

10GB 145kr/mån
(16GB 125kr/mån)

Studentrabatt

Ja

Fria sms/samtal

Ja

Bindningstid

Nej

Hallon

Mobilnät

Tre (3)

Billigaste abonnemang

4GB 99kr/månad
6GB 99kr/månad (student)

Pris per gigabyte

24,75kr/gb, (16,5)

Mest prisvärda abonnemang

8GB 149kr/mån
(10GB 149kr/mån)

Studentrabatt

Ja

Fria sms/samtal

Ja

Bindningstid

Nej

Bästa valet

Vad är då det bästa valet utav operatör. Det beror helt och hållet på vilket mobilnät du surfar på. Befinner du dig i mycket skogsområden kan det vara bäst att kolla upp respektive täckningskartor men befinner du dig i städer så spelar det i stort sett ingen roll.

Sett till priserna angivna i tabellen ovan så är Fello helt klart det mest prisvärda alternativet vare sig du är student eller inte. Det i kombination med att de använder Telias nät tycker jag att Fello helt enkelt vinner kampen om bästa mobiloperatör. Alla dessa tre operatörer erbjuder startkampanjer i form av halva priset i 3/4 månader vilket är ett alldeles utmärkt erbjudande för att komma igång och byta abonnemang. Fördelen med alla dessa är att det inte är någon som helst bindningstid vilket betyder att du kan säga upp och byta abonnemang precis när du vill. En ytterligare fördel är att de har appar vilket leder till att du inte behöver sitta i en telefonkö och krångla om du t.ex. vill säga upp det.

Jämförelsevis så kostar det billigaste abonnemanget hos Telia hela 219kr för endast 2GB surf. Ganska så dyrt i jämförelse med Fello som erbjuder samma nät för mer än halva priset.

Vill du byta abonnemang och kolla in dessa operatörer närmare så kan du klicka in till respektive operatör här.

Investeringscase: Neonode ($NEONODE)

Nedan kommer jag att presentera bolaget Neonode och dess verksamhet, vad de gör för produkter och tjänster samt vad som gör Neonode till en potentiell investering. Företaget har blivit mer känt nu under coronakrisen pågrund av en speciell produkt som har använts i kina. Neonode är inte följt många analytiker och de enda jag känner till är Redeye som har en bevakning på bolaget.

Om Neonode

Neonode är ett teknikbolag grundat 2001 och har sitt huvudsäte i Stockholm. Aktien är dock listad på NYSE och skall potentiellt listas på Stockholmsbörsen, men mer om det senare. Neonode utvecklar, tillverkar och säljer optiska sensorlösningar (inte att förväxla med Fingerprint) för touch, geststyrning och detektering av omgivningar och objekt. Deras patentportfölj består utav mer än 120 lika patent och Neonodes kundbas består av flera Fortune 500-bolag verksamma inom elektronik, medicinsk industri, flygindustri och fordonsindustri. Neonodes teknik är för närvarande distributerad till över 75 miljoner enheter över hela världen. Deras teknologi har alltså användning inom olika områden tex datorer, skärmar, skrivare och GPS system.

Den nuvarande vd:n är Urban Forsell som tilltredde i Januari 2020. Han har arbetat högt upp inom en rad andra olika organisationer främst inom fordonsindustrin. Han erhåller en PhD i Automatic Control och en M.Sc. i tillämpad fysik och elektroteknik från Linköpings Universitet.

Aktien

Aktien har gått väldigt starkt de senaste veckorna och inför rapporten som presenterades den 13 maj. Orsaker till att aktien i princip har utvecklats paraboliskt är för att det delades mycket artiklar på twitter kring kinesiska hissar och intäktsgenerering från patent.

Börsvärde är kring 41 miljoner USD dvs ca 410 miljoner kronor och omsättningen för 2020 förväntas uppgå till 60 miljoner kronor och förlust på 20 miljoner. Bolaget förväntas gå med vinst från 2021 och framåt. Kostnaderna är främst drivna av R&D (Research & Development) och delvis marknadsföring.

Det här är helt enkelt ett turnaround case med nya ägare och ganska begränsad nedsida. Det finns en stor uppsida i den nya teknologin och allt som krävs är att de lyckas nå ut till marknaden.

För vidare läsning och olika finansiella data så rekommenderar jag Redeyes senaste rapport ”New Paradigm of Contactless Touch” 

Finansiell data

Nedan så ser du historisk finansiell data och vad estimaten är kommande år. Dessa estimat kan komma att ändra i och med det stora uppsvinget Neonode har fått under rådande pandemi.

Neonode financial data

Investeringscase

Neonode har blivit mer hett pågrund av corona pandemin som pågår. Då de utvecklar en contactless-touch teknik för skärmar som kan användas för till exempel hissar, bankautomater, kiosk-maskiner etc. Hela syftet är att inte behöva ha någon fysisk kontakt och således minska spridningsrisken för olika sjukdomar.

Neonodee zForce tech
Illustration av zForce tekniken.

Eftersom att det finns flera olika användningsområden så är det här en produkt som kan användas inom tex banker, restaurangbranschen och fordonsindustrin för att nämna några. Neonodes kunder är återkommande och företaget har många design wins på senaste tiden.

Så sent som i September 2019 i deras delårsrapport så framgick det att dom är leverantörer till militären och flera olika tier-1 företag. Citat från rapporten lyder “We are engaged with automotive OEMs and their Tier 1 suppliers in projects such as tailgate sensors and infotainment systems, military ruggidized control panels and medical device control panels to name a few. 

I och med corona pandemin så tror jag att det har blivit ett uppvaknande för många människor om handhygien och således att slippa behöva ta i och klicka på offentliga knappar, ta i handtag etc. En studie gjord i Storbritannien visade på att 72% av deltagarna nu har på sig handskar i offentliga miljöer och att 80% kommer att förändra sitt beteende i hur de agerar mot att klicka på tex touchskärmar. Jag personligen tror att Neonode har ett guldägg i sin korg och inom 3-5 år leverera en väldigt bra avkastning. Efter att corona krisen är över tror jag många företag och myndigheter kommer att behöva lägga mer fokus på hygien och således är contactless touch en teknologi som kommer att bli extremt efterfrågad.

Ränta på ränta – världens åttonde underverk

Redan på sent 1800 tal så skall Albert Einstein ha myntat orden att ”ränta på ränta är världens 8e underverk”. Ränta på ränta är grunden för varje investerares ekonomiska framgång. Att förstå effekten och kunna dra nytta utav den kommer att ge en enorm effekt på din portfölj.

Fördelar med ränta-på-ränta

Uppsidan med ränta-på-ränta effekten går up på att varje procentuella ökning påverkar nästkommande ökning osv vilket leder till att ökningen får en enorm acceleration och blir därmed större och större varje gång. För den matematiskt insatta så förstår man att det innebär exponentiell tillväxt vilket är världens snabbast växande ökning. Det innebär att din tusenlapp i slutändan kan bli en väldigt stor summa pengar. Det är också anledningen till att månadsspara varenda krona som finns, lämna inget åt slumpen.

Framtida potentiell avkastning

Historisk sett så avkastar börsen ca 7% per år med reservation för vissa svängningar och kriser (typ covid-19 i Mars som sänkte börserna 30-35%). Hur fungerar då ränta på ränta effekten? Jo det visas i exemplet nedan. Startbeloppet är 10 000kr med en avkastning på 7% per år.

Som ni kan se så blir utvecklingen på 50 år ganska enorm. Ponera att du fick 10 000kr investerat som nyfödd, då skulle du på din 50-års dag ha gjort 29.5 gånger första insatsen. Bara på 10 år så skulle dina 10 000kr ha dubblerats till 20 000kr. Föreställ dig då ränta-på-ränta effekten med en månatlig investering om 1000kr. Hur skulle exemplet då se ut? Fundera själv litegrann innan.

Ja du ser rätt, hisnande 8,16 miljoner kronor växer kapitalet till. Desto mer pengar du har desto mer tjänar du med tiden. En okej summa att gå i pension med för gemene man. Nu kan man ju inte garantera 7% avkastning varje år, heller inte att man lyckas spara 1000kr i månaden i 50 år då olika scenarion kan inträffa. Men det här ger iallafall en god beskrivning av effekten och vad man kan förvänta sig. Blir avkastningen ”endast” 5% per år så sjunker slutvärdet till drygt 3,8 miljoner, alltså mer än hälften. Därför gäller det att konsekvent kunna skapa kontinuerlig avkastning.

Formeln bakom ränta-på-ränta

Att räkna ut ränta-på-ränta effekten för en årlig investering utan månatlig investering är ganska simpel och följer.

Här är den magiska formeln bakom det åttonde underverket.
y=C·a^x (formel för exponentiell tillväxt)

C är ditt startkapital. a är din förändringsfaktor dvs din procentuella avkastning i decimal i.e 7% = 0,07. X är tiden i år du sparar dina pengar, och y är det totala värdet du har kvar efter angiven tid.
Formeln för effekten med månatlig investering är desto mer komplex och för en utförlig beskrivning så hänvisar jag till rikatillsammans.se artikel Formeln bakom ränta-på-ränta.

Hoppas att du tycker att det är var intressant. Vill du sätta igång och investera? Starta då ett konto på Avanza här.

Passiv inkomst – Peer to Peer lån

Det här inlägget innehåller annonslänkar för Brocc.

Fler och fler upptäcker fördelarna med att investera och låna utan bankens inblandning och nu kan du som privatperson ta över bankens affär för att få avkastning på dina sparpengar utan dyra mellanhänder. I praktiken flyttas makten från de traditionella bankerna till kunderna, där de tycker att den hör hemma. Med investeringar i svenska privatlån behöver du inte oroa dig över börsens svängningar för att få möjlighet till en bra avkastning. Med investeringar i privatlån hos kan du få en förutsägbar och stabil avkastning till en låg risk.

Hur fungerar Peer to Peer lån?

Hos P2P aktörer kan privatpersoner och företag låna ut pengar direkt till andra svenska, kreditvärdiga privatpersoner, utan dyra mellanhänder. P2P aktören tar hand om all administration och den som investerar får möjlighet till en stabil avkastning till låg risk på sina sparpengar*.

*Investeringar innebär alltid en risk. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning.

Den som vill investera registrerar ett konto hos valfri aktör och tar ofta inte mer än någr få minuter med BankID, där gör du sedan en ny insättning via Swish, banköverföring eller annann metod. Pengarna lånas sedan ut till många kreditvärdiga svenska låntagare för en god riskspridning. Lånen är ofta annuitetslån, så varje månad får investeraren tillbaka amortering och ränta, som man kan välja att antingen ta ut eller återinvestera för ränta-på-ränta-effekt. För högst avkastning så rekommenderas det att återinvestera för att erhålla ränta-på-ränta effekten.

Vart kan jag börja investera i privatlån?

Det finns olika aktörer för privatlån. Några av dessa är Brocc (tidigare sparlån.se), Kameo och Lendify. Nedan kommer jag gå igenom information om vad Brocc är och hur Brocc fungerar.

Om Brocc

Brocc är en digital marknadsplats där konsumenter kan mötas direkt och utbyta finansiella tjänster utan dyra mellanhänder. Brocc är en enkel, trygg och smart lösning som skapar bättre och mer rättvisa villkor för finansiella tjänster. För dig som lånar betyder det mer rättvisa villkor med individuell ränta och för dig som lånar ut betyder det möjlighet till god avkastning på dina sparpengar*.

Brocc är registrerat som Betalningsinstitut med tillstånd från Finansinspektionen att förmedla krediter och betalningar.

Så fungerar Brocc

Brocc gör en grundlig kreditbedömning av varje låntagare och ansökan beviljas endast till kreditvärdiga personer med god återbetalningsförmåga. Du lånar alltid ut till flera personer. Minst 250 kronor och max 2,5 % av ditt kapital lånas ut till en och samma person. Alla lån är så kallade annuitetslån med fast ränta. Minsta första insättning är 10 000tkr, det här för att kunna sprida ut till 40 olika låntagare. Det minimerar också din risk än om du bara skulle låna ut 1000kr, vilket bara skulle spridas till 4st låntagare. För dig blir liten sett till hela din investering där man kan förvänta sig en årligavkastning om ca 6% per år efter genomsnittliga kreditförluster och vår serviceavgift.

Här kan du se en exempelportfölj: Demo Mina Sidor 

Risker med Peer to Peer lån

Ifall du funderar på att investera en del av dina sparpengar i p2p-lån är det bra att vara medveten om vissa nackdelar och hur du undviker dem.

 1. Det finns ingen insättningsgaranti på ditt utlånade kapital, så om bolaget skulle gå i konkurs riskerar du förlora pengarna. Utlånaren står för hela risken!
 2. Jämfört med aktiesparande är det inte säkert att du tjänar mer. Tänk också på att pengarna är låsta under en viss tid och du kan inte ångra dig när de väl är utlånade.
 3. Det finns en risk att skulden inte betalas tillbaka, så läs villkoren hos bolaget vad som gäller om låntagaren inte har råd med avbetalningen. Välj att investera dina pengar i delar av flera olika lån för att minska risken.
 4.  Skatten är hög. 30% i dessa tider då man knappt betalar någonting för ISK-konton är ganska mycket. 
 5. Avkastning kontra risk. En avkastning på 6-7% kan låta lockande, men det är också en stor risk då personer som lånar pengar är också sådana som heller ofta inte har pengar.

Har du fortfarande ett intresse att börja investera i privatlån? Klicka då på länken här eller bannern nedanför.

SAVR – Billigaste fondavgifterna

Annonslänkar i samarbete med Savr.

Savr är en ny aktör på fondmarknaden som konkurrerar med Avanza och Nordnet. Traditionellt så tar nätmäklarna ut en extra avgift utöver förvaltningsavgiften, helt enkelt för att tjäna pengar.

Hos Savr är det annorlunda, istället för att ta ut flera %-enheter extra i avgift så har de istället en plattformsavgift på 0.09%. Det är väldigt lågt och kommer hjälpa dig att investera och få högre avkastning. Skulle Savr t.ex vara tillgängligt i tjänstepension och premiepension skulle det handla om mångmiljonbelopp i slutet av ditt pensionssparande.

Hur börjar jag investera på Savr?

På Savrs plattform kan du själv investera i indexfonder, räntefonder och andra mer nischade fonder och få hög potentiell avkastning. Kontotypen hos Savr är ett investeringssparkonto (ISK). För att börja investera på Savr så är det inte svårare än att ansöka med BankID i deras app eller hemsida.

Hur mycket kan jag spara på Savr?

Hos Savr kan du spara hur mycket du vill och täcks av den statliga insättningsgarantin.

Med de låga fondavgifterna så betalar du 30 – 50% lägre avgifter, alltså samma fonder men till halva avgiften.

Exempel på bra fonder och deras avgift

Nedan listas tre olika bra fonder som jag tycker kan vara värda i en diversifierad portfölj.

Tänk på att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och gör alltid en egen noggrann analys innan du investerar. Allt du investerar kan både gå upp och ner i värde.

TIN Ny Teknik – 1,05% istället för 1,56%, 33% billigare

Fonden är en aktiefond med inriktning mot nordiska bolag vars produkter och/eller tjänster karaktäriseras av högt teknikinnehåll och bolag vars verksamhet kännetecknas av en hög grad av forskning och utveckling för egen eller annans räkning. 

Länsförsäkringar fastighetsfond – 0,85% istället för 1,46%, 42% billigare

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som har som inriktning att placera i bolag som främst är verksamma inom den nordiska fastighets- och byggbranschen.

Öhman Global Growth – 1,24% istället för 2,05%, 40% billigare

Fonden är en global aktiefond med målsättning att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt givet fondens placeringsinriktning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden investerar i bolag som utvecklar eller har ett högt användande av informationsteknologi och med hög förväntad tillväxt inom specifika produktområden. Placeringar sker normalt i 30 till 50 bolag fördelade på olika branscher. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar.

Vill du också spara pengar och få högre avkastning.

Starta ett konto här eller klicka på bannern nedan.